0
0

ساعت 16_30 _ آتش سوزی در باغ سپه سالار بدون مصدوم بوده و اطفا شده است

 

مشاهده ویدئو 240 بار !

Share This: