0
0
تورو از دور دلم دید اما نمیدونست چه سرابی دیده●●●●●من دیوونه چه میدونستم زندگی برام چه خوابی دیده●●●●●نمیدونی نمیدونی ای عشق کسی که جوونیشو ریخته به پات●●●●●واسه اینکه تورو از دست نده چه عذابی چه عذابی دیده●●●●●آه ای دل مغموم آروم باش آروم ای حال نامعلوم آروم باش آروم●●●●●نیستی اما هنوزم کنارمی نیستی اما هنوزم اینجایی●●●●●روزی صد هزار دفعه میمیرم اگه احساس کنم تنهایی●●●●●هرکجا رفتی و هرجا موندی منو بی خبر نذار از حالت●●●●●اگه تنها شدی و دلت گرفت خبرم کن که بیام دنبالت●●●●●آه ای دل مغموم آروم باش آروم ای حال نامعلوم آروم باش آروم


Source by E man (Armandieu)
1

مشاهده ویدئو 20 بار !

Share This: