0
0

هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت است و این پیشرفت به گونه‌ای است که خیلی دانشمندان از جمله استیون هاوکینگ آن را خطر جدی برای بقای انسان می‌داند. در این شرایط بشر دو راه دارد 1- توسعه هوش مصنوعی و پذیرش خطرات آن 2- توقف توسعه هوش مصنوعی؛ در این ویدئو آینده هوش مصنوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشاهده ویدئو 250 بار !

Share This: