0
0
من و جون پناهت خودت کن برو***بزار پای این آرزوم واستم
به هر کی بهم گفت ازت رد شده***قسم می خورم من خودم خواستم
من و جون پناهت خودت کن برو***من از زخم هایی که خوردم پرم
تو باید از این پله بالا بری***تو بالا نری من زمین می خورم
درست لحظه ای که تو باید بری***اسیر یه احساس مبهم شدی
ببین بعد یک عمر پرپر زدن***چه جای بدی عاشق هم شدیم
برای تو مردن شده آرزوم***یه حقی که من دارم از زندگیم
نگاه کن تو این برزخ لعنتی***چه مرگی طلب کارم از زندگی
به هر جا رسیدم به عشق تو بود***کنار تو هر چی بگی داشتم
ببین پای تاوان عشقم به تو***عجب حسرتی تو دلم کاشتم
اگه فکر احساس اونی برو***اگه عاشق هردومونی برو
تو این نقطه از زندگی مرگم***نمی تونه از من بگیره تو رو


Source by Saman Ahmadian
0
https://api.soundcloud.com/tracks/178181791/download?client_id=376f225bf427445fc4bfb6b99b72e0bf

مشاهده ویدئو 31 بار !

Share This: