0
0
یه جوری بعد تو تنها شدم که به هر آینده ای بی اعتمادم
بدون تو فقط دیروزم و نه تمام عمرم و از دست دادم
کنارم هر کسی غیر از تو باشه فقط هم صبحبت دیوونگیمه
تو تا وقتی که تو قلب من نمیری چه فرقی داره کی تو زندگیمه
تمام فکر من شده منی که از تو خالیم اگه یه لحظه با کسی ببینمت چه حالیم
اگه بدون عشق من کنار هر کسی خوشی به حرمت گذشتمون چرا منو نمیکنشی
نفس که میکشم حالم خرابه چقدر دلتنگی و طاقت بیارم
نه اینکه فکر کنی تو فکر مرگم توان زندگی کردن ندارم


Source by Reza Aminosharieh Najafi
0

مشاهده ویدئو 49 بار !

Share This: