0
0
کلام: شهریار
آن‌چه دست‌ت داده‌ام نام‌اش «دل» است… «افسار» نه


Source by H.sh
0

مشاهده ویدئو 21 بار !

Share This: