0
0

تصاویر ویدئویی از شلیک ضدهوایی در قلب تهران

مشاهده ویدئو 234 بار !

Share This: