0
0

تصاویر ویدئویی از شلیک ضدهوایی در قلب تهران

مشاهده ویدئو 137 بار !

Share This: