0
0

جنگ بود اما با تلفات کمتر از پارسال
یک فوتی و ۶۰۰ مصدوم بستری‌شده در سراسر کشور
۱۵درصد کاهش تماس با ۱۱۰ و ۵۰ درصد کاهش مصدومان سرپایی نسبت به سال گذشته.

مشاهده ویدئو 286 بار !

Share This: