0
0

چگونه اطلاعات ژنتیکی را بخوانیم و انسان بسازیم

 اطلاعات ژنتیکی یک کودک به اندازه 2000 تا کشتی تایتانیک پر از فلش هست.
اطلاعات ژنتیکی داری چهار حرف A، T، C و G می باشد و با ترکیب آنها انسان ساخته می شود.
در این ویدئو نشان داده شده است که دانشمندان توانسته اند به وسیله توالی اطلاعات ژنتیکی وزن، قد، سن، رنگ چشم، رنگ پوست را با خطای کمی بدست آورند و علاوه بر این اطلاعات چهره شخص هم بازسازی کنند.

مشاهده ویدئو 243 بار !

Share This: