0
0

چه چیزی باعث زندگی خوب می شود؟ درس هایی از طولانی ترین تحقیق بر روی شادی

در این ویدئو آقای والدینگر به عنوان مدیر چهارم طولانی ترین تحقیق در مورد شادی که از سال 1938 آغاز شده است، برخلاف باور عمومی که پول و شهرت را عامل شادی می دانند، ایشان روابط خوب را عامل شادی مردم می دانند، و بیان می کنند کیفیت روابط خیلی مهتر از تعداد روابط هست

مشاهده ویدئو 240 بار !

Share This: