0
0

در این ویدئو هانسون از ربات‌هایی که ساخته است رونمایی می‌کند، این ربات‌ها چهره‌ایی شبیه انسان دارند و به احساسات واکنش می‌دهند. این ربات‌ها می‌توانند در آینده رابطه خشک بین انسان و ربات را از بین ببرند.

مشاهده ویدئو 235 بار !

Share This: