0
0

چرا رهبران خوب باعث می‌شوند که شما احساس امنیت کنید.

چه چیزی یک رهبر را بزرگ می‌سازد؟ آقای سینک که از ایده‌پردازان مرتبط با مدیریت می‌باشد، بیان می‌کند که رهبر خوب کسی است که احساس امنیت و آرامش در قلب کارکنانش ایجاد کند.

مشاهده ویدئو 274 بار !

Share This: