0
0

شگفتی های اعماق دریا
در این سخنرانی کوتاه آقای گالو گوشه‌ای از شگفتی‌های اعماق آب را نشان می‌دهد که قطعا با دیدن آن بهت‌زده می‌شوید.

مشاهده ویدئو 301 بار !

Share This: