0
0

چگونه فرزندان موفق بدون دخالت، کنترل و کمک بیش از حد پروش دهیم؟

در این ویدئو خانم هیمز برای پدران و مادران توضیح می‌دهد که چرا نباید موفقیت فرزندانشان را در رتبه و نمرات امتحانانشان ببینند. به جای آن، می‌گوید والدین باید روی مهر و محبت بدون شرط تمرکز کنند. همچنین بیان می‌کند که والدین برای موفقیت فرزندانش نباید آن‌ها را از انجام کارهای خانه معاف کنند.

مشاهده ویدئو 273 بار !

Share This: