0
0کسب و کار شما در زمان بمب گذاری در مسابقات دو ماراتن شهر بوستون چه مطلبی را بر روی صفحه توئیتر خودش منتشر کرد؟ چه مطلبی را بر روی صفحه فیسبوک خودتان منتشر کردید؟ چه تصمیم گرفتید که یک پیام صمیمانه خطاب به دنبال کنندگان رسانه اجتماعی مربوط به کسب و کار خود ارسال کنید […]

ادامه مطلب

مطلب مدیریت بازاریابی در رسانه های اجتماعی در دوره بحران در تاریخ 11 September 2015 | 7:31 pm ، در این آدرس منتشر شده است

مشاهده ویدئو 39 بار !

Share This: