0
0
موسیقی خلق لر اثری است که در سال 1358 منتشر و بعد از آن بوسیلۀ جمهوری اسلامی به سرعت توقيف شد
اعضاي گروه عارف در اين اجرا عبارتند از
حسين عليزاده : تار و سرپرست گروه
علي اكبر شكارچي :آواز و كمانچه
پرويز مشكاتيان :سنتور
ناصر فرهنگ فر : تنبك
جمشيد عندليبي : ني و دهل
محمد فيروزي : عود
فرخ مظهري : تارباس


Source by Lightfaith
0

مشاهده ویدئو 65 بار !

Share This: