0
0
میشه نگام کنی راحت شه زندگیم؟
چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم

هر کس به جز تو رو انکار می کنم
من عاشق توام اقرار می کنم

اقرار می کنم به یاد تو هنوز
هم سخته خواب شب هم خنده های روز


Source by Azadeh Mirshafie
4

مشاهده ویدئو 35 بار !

Share This:

3 دیدگاه در “میشه نگام کنی – محمد علیزاده

دیدگاه ها بسته شد است