0
0

هیس! سلامتی صوتی در هشت مرحله.

در این ویدئو آقای ترژر در مورد مشکلاتی که توسط صدا به وجود می آید و مشکلاتی که به وسیله صوت می تواند حل شود صحبت می کند، و اذعان می کند که نویز هر ساله 200 هزار نفر از مردم اروپا را می کشد، همچنین بیان می کند که توسط صوت می توان مشکلات و بیماری های بسیاری را از بین برد.

مشاهده ویدئو 240 بار !

Share This: