0
0

ویدئوی تریلر فیلم سینمایی بسیار زیبای her که به ایجاد رابطه بین انسان و نرم افزارهای کامپیوتری اشاره دارد

مشاهده ویدئو 314 بار !

Share This: