0
0

پنجاه و شش راه عالی برای استفاده از بطری های خالی !
قبل از دور انداختن بقیه بطری ها حتما این ویدئو را ببینید
روزانه میلیونها بطری خالی آب و دیگر نوشیدنی ها دور انداخته میشود در صورتی که میشود استفاده های بسیار  خوبی از آنها کرد و کمتر محیط زیست را آلوده کرد .

56 Brilliant Ways To Reuse Plastic Bottles.???? You Got To Try These Before You Trash One More
The best thing that we do to used-plastic bottles is trashing them. A very few among us might have thought of reusing it say, to fill drinking water or to store oil or something. It’s already late for us to take action. Each day millions of bottles are littered around and most of them end up contaminating precious water bodies.

مشاهده ویدئو 275 بار !

Share This: