0
0

چگونه در حیاط خانه خود جنگل رشد دهید

در این ویدئو آقای شرما توضیح میدهد که چگونه می توانیم یک جنگل 100 ساله را در طی 10 سال رشد دهیم، جنگلی که پس گذشت زمانی نیاز به هیچ مدیریتی حتی آب دادن ندارد.

مشاهده ویدئو 253 بار !

Share This: