0
0

چگونه نفسم را هفده دقیقه نگه داشتم.

وقتی نفستم را نگه می دارم نباید هیچ حرکتی کنم و باید ضربان قلبم را آهسته کنم.
هر روز صبح در 52 دقیقه 44 دقیقه نفسم را حبس می کردم.
وزنم را کاهش دادم، هرچه لاغرتر می شدم نفسم را بیشتر حبس می کردم.
هر شب در چادر با اکسیژن کم می خوابیدم(چادری که شرایط اورست را شبیه سازی می کرد)

مشاهده ویدئو 244 بار !

Share This: