0
0

آقای ریویز سخنران این ویدئو عقیده دارد که اگر می‌خواهید کسب و کاری ایجاد کنید که مدت زیادی دوام داشته باشد باید از سیستم ایمنی بدنتان الهام بگیرید،‌ در این ویدئو آقای ریویز ویژگی‌های مشترک بین شرکت‌های باسابقه و سیستم ایمنی بدن را نیز برمی‌شمارد.

مشاهده ویدئو 277 بار !

Share This: