0
0

چگونه کنترل وقت آزادتان را بدست آورید
از سخنرانی های تد با زیرنویس فارسی
در این سخنرانی متخصص مدیریت زمان خانم واندرکام روش‌هایی عملی برای بدست آوردن زمان بیشتر ارائه می‌دهد.

مشاهده ویدئو 256 بار !

Share This: