0
0نمیدانم مفهوم برند از نظر شما دقیقا میتواند چه چیزی باشد ؟ خوب قطعا تعریف های مختلفی از برند را همه شنیده ایم ، آنقدر زیاد که من حتی معنی بعضی هایش را هم نمیفهمم  ? . ولی وقتی که خودم یک کسب و کار کوچیک ولی جدید راه اندازی کردم ، به دلیل آنکه به […]

ادامه مطلب

مطلب کسب و کار تازه ای به راه انداخته اید؟ درمسیر برندینگ گام بردارید. در تاریخ 15 April 2016 | 12:10 am ، در این آدرس منتشر شده است

مشاهده ویدئو 65 بار !

Share This: