0
0

یک دلیل دیگر برای اینکه خواب شبانه خوب داشته باشیم؟

هر انسان تقریبا یک سوم عمر خود را در خواب هست، ولی با این وجود شناخت کاملی در مورد خواب وجود ندارد.
در این ویدئو نحوه بازسازی مغز در زمان خواب نشان داده شده است.

مشاهده ویدئو 197 بار !

Share This: