0
0
 8 راز موفقیت

چرا بعضی از انسان‌ها موفق می‌شوند؟ آیا دلیل آن هوش یا شانس هست؟
در این ویدئو آقای جان خلاصه تجربیاتش را در مورد موفقیت شرح می‌دهد.

مشاهده ویدئو 347 بار !

Share This: