0
0
[متن آهنگ – Lyrics]

محمد عليزاده – بي معرفت

Mohammad Alizadeh – Bi Marefat

بي معرفت بي معرفت بي معرفت بي معرفت
بي معرفت کي به تو گفته من خسته ام ازت
آخر سر من ميمونم وتو بي معرفت
نگم واست نگم واست خدا که ميدونه عشق تو پيرم کرد
منو ببين من ديگه خسته ام از دنياي نامرد
مردم برات ولي حسمو پس دادي
نفهميدي چرا از چشام افتادي
افتادم رو زمين حالا بيا ببين کسايي مثل تو
کي حالمو فهميدين
غرورتو ببر يه جا که جاش باشه
شکستي دلمو مي خواد از جاش پاشه
دوست دارم ولي نه به هر قيمتي
هرجوري عشقته هر جوري راحتي

کي به توگفته من خسته ام ازت خسته ام ازت بي معرفت
يکي يکي خاطرات ما کم رنگتر ميشه
تو بيخيال من همش دلم واسه تو تنگ ميشه
مردم برات ولي حسمو پس دادي
نفهميدي چرا از چشام افتادي
افتادم رو زمين حالا بيا ببين کسايي مثل تو
کي حالمو فهميدين
غرورتو ببر يه جا که جاش باشه
شکستي دلمو مي خواد از جاش پاشه
دوست دارم ولي نه به هر قيمتي
هرجوري عشقته هر جوري راحتي
بي معرفت کي به توگفته من خسته ام ازت خسته ام ازت
بي معرفت بي معرفت بي معرفت بي معرفت بي معرفت

#mohammad_alizadeh #bi_marefat

#darklifechannel


Source by Dark Life Channel
1

مشاهده ویدئو 38 بار !

Share This:

یک دیدگاه در “Mohammad Alizadeh – Bi Marefat

دیدگاه ها بسته شد است