0
0
[متن آهنگ – Lyrics]

محمد عليزاده – يه آدم ديگه اي

Mohammad Alizadeh – Ye Adame Digei

هربار يه آدم ديگه اي انگار نداره نتيجه اي اينبار نميگيري چي ميگم
دل خسته نميشم از تکرار
آره تو برعکس مني دوباره عاشقي بي قراري داره
زندگي خيلي خوبه اگه اين زندگي بزاره
بيشتر از من کي مي تونست با همه چي بسازه بره تو اين حس
خيلي بيشتر فکر من باش نگو نگو به من گير دپرس
اين صبوري خيلي سخته ديوونه وار ديوونتم خيلي وقته
يک دقيقه جاي من باش نفسمو نگير و هواي من باش

ميري هيچي رو به روت نمياري دوست دارم ميگي نداري
مي خواييم زندگي کنيم ديوونه اي مگه ميزاري
بازم چي شده تو چته دوباره شک داري به همه چي آره
حرف رو يه دفعه ميگن اولين و آخرين باره
بيشتر از من کي مي تونست با همه چي بسازه بره تو اين حس
خيلي بيشتر فکر من باش نگو نگو به من گير دپرس
اين صبوري خيلي سخته ديوونه وار ديوونتم خيلي وقته
يک دقيقه جاي من باش نفسمو نگير و هواي من باش
هربار يه آدم ديگه اي انگار نداره نتيجه اي اينبار

#goftam_naro
#mohammad_alizadeh #Ye_Adame_Digei
#محمد_علیزاده #یه_آدم_دیگه_ای #گفتم_نرو
#darklifechannel


Source by Dark Life Channel
1

مشاهده ویدئو 34 بار !

Share This:

یک دیدگاه در “Mohammad Alizadeh – Ye Adame Digei

دیدگاه ها بسته شد است