0
0
محسن چاوشی – با من بمون – آلبوم پرچم سفید

چشماتو باز کردی دنیام زیر و رو شد
چشماتو بستی و باز تاریکی هام شروع شد
موهات کهکشونا چشمات ستاره هاتن
منظومه های شمسی جفت گوشواره هاتن
کی بین مهربونا مثه تو مهربونه
نامهربونی با تو بد نیست بد شگونه

با من بمون با من بمون
با من بمون با من بمون

شب بود خسته بودم چشامو بسته بودم
خورشید سر زد و من پیشت نشسته بودم
چشمامو باز کردم دیدم ازت خبر نیست
دیدم برام تو دنیا از تو عزیزتر نیست

با من بمون با من بمــــــــــــــــــــون
با من بمون با من بمــــــــــــــــــــون


Source by amiryp
0

مشاهده ویدئو 54 بار !

Share This: