0
0
محسن چاوشی – قلاش
اِی دلِ قَلاش مَکُن فِتنه و پَرخاش مَکُن
شُهره مَکُن فاش مَکُن بر سَرِ بازار مَرا
روز تویی روزه تویی حاصلِ دَریوزه تویی
آب تویی کوزه تویی آب دِه این بار مَرا
قَطره تویی بَحر تویی لُطف تویی قَهر تویی
قَند تویی زَهر تویی بیش مَیازار مَرا
رونَقِ باغ می‌رسد چَشم و چِراغ می‌رسد
باغ سلام می‌کند سَرو قیام می‌کند


Source by tehran13
0

مشاهده ویدئو 16 بار !

Share This: