0
0
لطفا برای حمایت از محسن چاوشی صفحه رسمی او را در فیسبوک لایک کنید
https://www.facebook.com/mchavoshifans

این گوشه از شهر امنِ من سعی کردم نمیرم
انقدر نمیرم که آخر این گوشه پهلو بگیرم

تو سالها سرنشین این گوشه از شهر بودی
اما با من که همیشه همسایتم قهر بودی

آرامشِ قبلِ طوفان ابروی اون روی ماهه
اخمت به من گفت هر شب طوفان سختی تو راهه

چند روز چند سال چند قرن از رد پامون گذشته
قلبم به عمر یه تاریخ از این خیابون گذشته

قلبم مثِ گوش ماهی با موج موهات رفیق
عشق من این تنگ کوچیک,کوچیک اما عمیقِ

دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره
پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره

هر جا پِیت رفته بودم دلتنگ برگشته بودم
آشفته و خسته انگار از جنگ برگشته بودم

من خوب بودم تا این شهر با خشک سالیش بدم کرد
خوب شد خدا رحم کرد و عشق تو دریا زدم کرد

دریا واسه کشتیای بی سرنشین جا نداره
پس من چرا غرق بودم تهران که دریا نداره


Source by user798294506
0

مشاهده ویدئو 55 بار !

Share This: