0
0
آذربایجان سرزمین غم ها و مهربانی هاست ما هم در غم هموطنان داغ دیده آذربایجان سهیمیم.

آهنگ ماهی سیاهِ کوچولو را به احترام تاریخ آذربایجان عزیز و به یاد بزرگانش به زلزله زدگان این دیار تقدیم میکنیم .

خوانندگان : محسن چاوشی ،سینا حجازی ،ایمان قیاسی ،حسین صفا ،آوای سنتی و دیوان محمد جاسمی و با حضور استاد صدرالدین حجازی

از خواب پا شدم امروز.
چشمای بستتو دیدم.
ماهی سیاه کوچولو.
تنگ شکستتو دیدم.

دیدم همین که میخونم.
تاریخ تشنگیهاتو
دریاچه های خشکیده.
خون گریه میکنن با تو.

اخبار داغو میخونم.
هرچند خوب میدونم.
داغی که رو ارس مونده.
این کوه سختو لرزونده.

نه شعر آذری گفتم.
نه خون آذری دارم.
نسبت به مردمت اما.
حس برادری دارم.
رنجور آذربایجان
معصوم آذربایجان
مغرور آذربایجان
مغمموم آذربایجان
رنجور آذربایجان
معصوم آذربایجان
مغرور آذربایجان
مغمموم آذربایجان

از خواب پا شدم امروز.
چشمای بستتو دیدم.
ماهی سیاه کوچولو.
تنگ شکستتو دیدم.

دیدم همین که میخونم.
تاریخ تشنگیهاتو
دریاچه های خشکیده.
خون گریه میکنن با تو.

اخبار داغو میخونم.
هرچند خوب میدونم.
داغی که رو ارس مونده.
این کوه سختو لرزونده.

نه شعر آذری گفتم.
نه خون آذری دارم.
نسبت به مردمت اما.
حس برادری دارم.
رنجور آذربایجان
معصوم آذربایجان
مغرور آذربایجان
مغمموم آذربایجان
رنجور آذربایجان
معصوم آذربایجان
مغرور آذربایجان
مغمموم آذربایجان

آروم میگرفتم با افسانه های شیرینت ، آهسته گریه می کردم ، با شهریار غمگینت.
دل ابر بود و بارون شد ، سرما زد و زمستون شد ، آبادیها بیابون شد ، هرچی که بود ویرون شد ، هرچی که بود ویرون شد.


Source by Monireh Razazan
0

مشاهده ویدئو 53 بار !

Share This: