0
0
اجرا جشن هنر شیراز
دستگاه نوا
سرپرست گروه حسین علیزاده
مرتضی آعیان :تنبک ، پرویز مشکاتیان : سنتور ، حسین علیزاده :تار ، علی اکبر شکارچی : کمانچه ، محمد علی کیانی نژاد : نیSource by Babakkh
0

مشاهده ویدئو 44 بار !

Share This: