0
0
آهنگ شب سرمه
اثری از: احسان خواجه امیری

کجای این شب غریبم‌و
کجای این کرانه‌ی کبود
کجای این شبی که از ازل
چراغ ماه قسمتش نبود
کجای این همیشه ابری‌ام
که آسمان نشان نمی‌دهد
به گریه می‌رسم ولی سکوت
به گریه هم امان نمی‌دهد
کجای این شب‌ام که می‌کشد
هوای گریه‌ام به ناکجا
از این خرابیم که می‌برد
به خانه‌ای که نیست ای خدا
کسی نمانده پا به پای من
مگر غمی که خانه‌زاد توست
مگر صدای سرمه‌ریز من
که شعر سر به مهر یاد توست


Source by m.h.haghighi
0

مشاهده ویدئو 16 بار !

Share This: