0
0
هواتو از سرم بیرون نکردم تو تنها حسرت مـن رو زمینی
یه چیزایی رو تا عاشق نباشی نه می تونی بفهمی نه ببینی

تورو دارم تمام عمر حتی اگه هرچی رو که دارم بگیرن
همـــه دنیامو راحت میدم اما خدامو که نمیذارم بگیرن

به عشقــــت تا ته دنیا به جنگ هر کسی میرم
چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو می میرم
من از عشق تو می میرم

تو تـــــــا وقتی کنار من بمونی خدا از پیـــــــش من جایی نمیره
من این حال خوشو حتی یه لحظه م نمیذارم کسی از ما بگیره

به عشقــــت تا ته دنیا به جنگ هر کسی میرم
چه تقدیری از این بهتر که از عشق تو می میرم
من از عشق تو می میرم …


Source by Milad y
0

مشاهده ویدئو 32 بار !

Share This: